Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 2992/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm. 
23/08/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo số 2992/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm.

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2992_TB-SYT.pdf

 
Liên kết website