Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 2952/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
18/08/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo số 2952/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2952_TB-SYT.pdf

 
Liên kết website