Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 2925/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng . 
17/08/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo số 2925/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng .

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2926_SYT-NVD.pdf

 
Liên kết website