Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 2924/TB-SYT về việc rút sổ đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. 
17/08/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo số 2924/TB-SYT về việc rút sổ đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2924_TB-SYT1.pdf
 
Liên kết website