Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 2923/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 
17/08/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo số 2923/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2923_TB-SYT.pdf

 
Liên kết website