Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 2837/SYT-NVD về việc triển khai thông tư số 30/2017/TT-BYT ngày 11/7/2017 của Bộ Y tế mới ban hành 
18/08/2017 
 

Sở Y tế thông báo số 2837/SYT-NVD

Về việc triển khai thông tư số 30/2017/TT-BYT ngày 11/7/2017 của Bộ Y tế mới ban hành

Mời xem chi tiết tại đây:

 
Liên kết website