Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 2580/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
31/07/2017 
 

Sở Y tế

Thông báo số 2580/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2580_TB-SYT_signed_signed.pdf

 
Liên kết website