Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 2510/TB-SYT về việc lưu hành mỹ phẩm chứa dẫn chất paraben không đáp ứng giới hạn nồng độ, hàm lượng. 
15/07/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo số 2510/TB-SYT về việc lưu hành mỹ phẩm chứa dẫn chất paraben không đáp ứng giới hạn nồng độ, hàm lượng.

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2510_TB-SYT.pdf

 
Tin đã đưa

Liên kết website