Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 2316/SYT-NVD về việc cung ứng thuốc phòng, chống bệnh dịch bệnh. 
11/07/2017 
 

Sở Y tế

Thông báo số 2316/SYT-NVD về việc cung ứng thuốc phòng, chống bệnh dịch bệnh.

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2316_SYT-NVD_signed.pdf

 
Liên kết website