Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 2192/TB-SYT thông báo về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
04/07/2017 
 

Sở Y tế

Thông báo số 2192/TB-SYT thông báo về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2192_TB-SYT_signed.pdf

 
Liên kết website