Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Sở Y tế thông báo số 2154/TB-SYT về việc tổ chức đánh giá chương trình hành động công chức, viên chức trước khi xem xét trình cấp thẩm quyền bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
25/06/2018 
 
 
Tin đã đưa
(02/01)
(06/12)
(29/09)
(19/09)
(19/09)
(17/09)
(06/09)
(01/09)
(27/08)
(22/08)

Liên kết website