Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo số 1967/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
19/06/2017 
 

Sở Y tế

Thông báo số 1967/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_1967_TB-SYT.pdf

 
Liên kết website