Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Sở Y tế thông báo kết quả trúng thầu gói 2, thuốc theo tên biệt dược 
13/07/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo kết quả trúng thầu gói 2, thuốc theo tên biệt dược

Mời xem chi tiết tại đây:   vbdi_2521_TB-SYT.pdf
                                      ket qua trung thau goi 2- excel.xls

 
Liên kết website