Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo 3953/TB-SYT về việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh thuốc 
11/11/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo 3953/TB-SYT về việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh thuốc

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3953_TB-SYT.pdf

 
Liên kết website