Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế thông báo 226/TB-SYT về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh thuốc 
25/01/2017 
 

Sở Y tế

Thông báo 226/TB-SYT về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh thuốc

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_226_TB-SYT.pdf
 
Liên kết website