Thông báo
Thông báo
Sở Y tế quyết định số 3764/QĐ-SYT về việc thành lập Đoàn đánh giá chất lượng Bệnh viện và kết quả thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vũ của cán bộ y tế, năm 2016 
31/10/2016 
 

Sở Y tế

Quyết định số 3764/QĐ-SYT về việc thành lập Đoàn đánh giá chất lượng Bệnh viện và kết quả thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vũ của cán bộ y tế, năm 2016

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3764_QD-SYT.pdf

 
Liên kết website