Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế quyết định số 2961/QĐ-SYT về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ chuyên gia đầu thầu tập trung thuốc cổ truyền Ngành Y tế 
28/08/2017 
 

Sở Y tế

Quyết định số 2961/QĐ-SYT về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ chuyên gia đầu thầu tập trung thuốc cổ truyền Ngành Y tế

Mời xem chi tiết tại đây:avbdi_2961_QD-SYT_signed.pdf

 
Liên kết website