Bệnh viện Mắt
Bệnh viện Mắt
Sở Y tế quyết định số 2949/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế của Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận năm 2017 
28/08/2017 
 

Sở Y tế

Quyết định số 2949/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế của Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận năm 2017

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2949_QD-SYT_signed.pdf

 
Liên kết website