Trung tâm Y tế TP PR-TC
Trung tâm Y tế TP PR-TC
Sở Y tế quyết định số 2934/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế của Trung tâm Y tế TP.Phan Rang-Tháp Chàm năm 2017 
28/08/2017 
 

Sở Y tế

Quyết định số 2934/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế của Trung tâm Y tế Tp.Phan Rang-Tháp Chàm năm 2017

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2934_QD-SYT_signed.pdf

 
Tin đã đưa
(09/01)
(20/12)
(07/10)
(03/10)
(23/09)
(20/09)
(21/08)
(29/07)
(22/07)
(18/02)

Liên kết website