Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Sở Y tế quyết định số 2931/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế của Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn năm 2017 
28/08/2017 
 

Sở Y tế

Quyết định số 2931/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế của Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn năm 2017

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2931_QD-SYT_signed.pdf

 
Liên kết website