Trung tâm Y tế Thuận Nam
Trung tâm Y tế Thuận Nam
Sở Y tế quyết định số 2930/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế của Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam năm 2017 
28/08/2017 
 

Sở Y tế

Quyết định số 2930/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế của Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam năm 2017

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2930_QD-SYT_signed.pdf

 
Liên kết website