Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế quyết định số 2827 về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt 22 năm 2016 
09/08/2016 
 

Sở Y tế

Quyết định số 2827 về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt 22 năm 2016

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2827_QD-SYT.pdf

 
Liên kết website