Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Sở Y tế quyết định phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu số 3 – thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu năm 2016 
21/07/2016 
 

Sở Y tế

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu số 3 – thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu năm 2016

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2598_QD-SYT.pdf
                                    07142016 K dat KT 3.pdf

 
Liên kết website