Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế quyết định công nhận danh mục thuốc, vắc xin sử dụng tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh năm 2016. 
14/04/2016 
 

Sở Y tế

Quyết định công nhận danh mục thuốc, vắc xin sử dụng tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh năm 2016.

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_1243_QD-SYT[1].pdf

 
Liên kết website