Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế quyết định cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc – GPP và chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Đợt IX, năm 2016 
14/04/2016 
 

Sở Y tế

Quyết định cấp giấy chứng nhận  thực hành tốt nhà thuốc – GPP và chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Đợt IX, năm 2016

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_1098_SYT-NVD.pdf

 
Liên kết website