Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế quyết định cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc đợt 20 năm 2016. 
19/07/2016 
 

Sở Y tế

Quyết định cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc đợt 20 năm 2016.

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2575_QD-SYT.pdf

 
Tin đã đưa

Liên kết website