Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt 19 năm 2016 
12/07/2016 
 

Sở Y tế

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt 19 năm 2016

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2451_QD-SYT.pdf

 
Liên kết website