Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế công văn số 4376/SYT-NVD về việc cập nhật thông tin sử dụng mifepriston phối hợp với misoprostol để phá thai. 
15/12/2017 
 

Sở Y tế

Công văn số 4376/SYT-NVD về việc cập nhật thông tin sử dụng mifepriston phối hợp với misoprostol để phá thai.

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_4376_SYT-NVD_signed.pdf

 
Liên kết website