Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế công văn số 3640/SYT-NVD về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tiêm methylprednisolone chứa thành phần dược tá lactose 
23/10/2017 
 

Sở Y tế

Công văn số 3640/SYT-NVD về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tiêm methylprednisolone chứa thành phần dược tá lactose

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3640_SYT-NVD_signed.pdf
                                    15466 QLD TT100 (1).pdf

 
Liên kết website