Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế công văn số 3263/TB-SYT thông báo về việc tạm ngừng lưu hành một số lô sinh phẩm y tế do nghi ngờ nhiễm bệnh Creufeld-Jakob 
19/09/2017 
 

Sở Y tế

Thông báo số 3263/TB-SYT thông báo về việc tạm ngừng lưu hành một số lô sinh phẩm y tế do nghi ngờ nhiễm bệnh Creufeld-Jakob

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3263_TB-SYT_signed.pdf

 
Liên kết website