Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế công văn số 3262/SYT-NVD thông báo về việc mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, thuốc tiền chất 
19/09/2017 
 

Sở Y tế

Công văn số 3262/SYT-NVD thông báo về việc mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, thuốc tiền chất

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3262_SYT-NVD_signed.pdf

 
Liên kết website