Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế công văn số 3223/SYT-NVD về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Azithromycin, Clozapin, Mycophenolate mofetil hoặc Clopidogrel 
14/09/2016 
 

Sở Y tế

Công văn số 3223/SYT-NVD về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Azithromycin, Clozapin, Mycophenolate mofetil hoặc Clopidogrel

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3223_SYT-NVD.pdf

 
Liên kết website