Thông báo
Thông báo
Sở Y tế công văn số 3156/SYT-VP về việc công bố Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ngành y tế 
11/09/2017 
 

Sở Y tế

Công văn số 3156/SYT-VP về việc công bố Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ngành y tế

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3156_SYT-VP_signed.pdf

 
Liên kết website