Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế công văn số 3027/SYT-NVD về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền 
31/08/2017 
 

Sở Y tế

Công văn số 3027/SYT-NVD về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3027_SYT-NVD_signed.pdf
                                cvb-2017-4686-1.pdf

 
Liên kết website