Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế công văn số 3002/SYT-NVD về việc triển khai thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế 
29/08/2017 
 

Sở Y tế công văn số 3002/SYT-NVD về việc triển khai thông tư 20/2017/TT-BYT  ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế

Mời xem chi tiết tại đây:avbdi_3002_SYT-NVD_signed.pdf
                                    a thong tu so 20 nam 2017.docx

 
Liên kết website