Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế công văn số 2295/SYT-NVD về việc cập nhật hướng dẫn sử dụng thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) và không phải aspirin 
11/07/2017 
 

Sở Y tế

Công văn số 2295/SYT-NVD về việc cập nhật hướng dẫn sử dụng thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) và không phải aspirin

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_2295_SYT-NVD_signed.pdf

 
Liên kết website