Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Sở Y tế công văn số 1007/HD-SYT về việc hướng dẫn tiêu chí đánh giá điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố 
12/04/2017 
 

Sở Y tế

Công văn số 1007/HD-SYT về việc hướng dẫn tiêu chí đánh giá điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_1007_.pdf

 
Liên kết website