Thông báo
Thông báo
Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2016, và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 
15/11/2016 
 

Sở Y tế

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2016, và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3962_BC-SYT.PDF

 
Liên kết website