Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế Thông báo về việc tạm ngừng sử dụng vắc xin Quinvaxem, lô 1453322.03 
10/03/2016 
 

Sở Y tế

Thông báo về việc tạm ngừng sử dụng vắc xin Quinvaxem, lô 1453322.03

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_679_SYT-NVD.pdf

 
Liên kết website