Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế Thông báo về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc 
07/04/2016 
 

Thông Báo

Về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc, đình chỉ lưu hành thu hồi, và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_1103_TB-SYT.pdf
                                    vbdi_1104_TB-SYT.pdf
                                    vbdi_1105_TB-SYT.pdf

 
Liên kết website