Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế Thông báo số 923/TB-SYT về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
29/03/2017 
 

Sở Y tế

Thông báo số 923/TB-SYT

Về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_923_TB-SYT.pdf

 
Liên kết website