Thông tin dược
Thông tin dược
Sở Y tế Thông Báo 797/TB-SYT về việc rút sổ đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam 
18/03/2016 
 

Sở Y tế

Thông Báo 797/TB-SYT về việc rút sổ đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_797_TB-SYT.pdf

 
Liên kết website