Thông báo
Thông báo
Sao y thông báo 123/TB-ĐTNL Chiêu sinh các khóa đào tạo liên tục của Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Trường ĐH Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. 
18/08/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 123 ĐTNL.pdf
 
Liên kết website