Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Sao y 1544/SY thông báo số 853/TB-BVP TƯ ngày 15/4/2021 của Bệnh viện Phổi Trung ương về thông báo tổ chức lớp đào tạo bác sĩ chuyên ngành Lao và Bệnh Phổi cơ bản khóa 6 năm 2021 
26/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SY 1544 TB 853 Bệnh viện Phổi Trung ương.pdf
 
Tin đã đưa
(16/09)
(12/09)
(10/08)
(16/07)
(10/07)
(10/07)
(07/07)
(25/06)
(10/06)
(09/06)

Liên kết website