Thông báo
Thông báo
Sao y Thông báo 111/TB-ĐTNL Chiêu sinh các khóa đào tạo liên tục của trung tâm Đào tao nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - trường ĐH Y Dược Tp.HCM 
05/08/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 111-TB.pdf
 
Liên kết website