Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Sao y 4755/SY-SYT công văn thay đổi tên thuốc và tên nhà sản xuất thuốc trúng thầu Rosuvastatin Stada 10mg 
09/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SY 4755 doi ten.pdf
 
Liên kết website