Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Sao y 1855/SY công văn 137/YDCT-QLD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BYT về gói thầu mua vị thuốc cổ truyền 
16/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SY 1855 sao y Thong tu 15.pdf
 
Liên kết website