Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Sao y 1667/SY công văn 1304/BHXH-DVT thực hiện mua sắm thuốc theo kết quả đấu thầu thuốc tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện thí điểm lần 2 
14/05/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Sao y 1667 cong van 1304 của BHXH.pdf
 
Liên kết website