Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Sao y 1578/SY-SYT công văn 4242/QLD-KD về việc chuyển nhượng thuốc nhập khẩu theo quy định tại điều 68 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 
09/05/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: SY 1578 cong van 4242 Cuc QLD.pdf
 
Liên kết website