Thông tin dược
Thông tin dược
SỞ Y TẾ THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH THUỐC KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN SỐ 535/TB-SYT 
24/03/2014 
 

SỞ Y TẾ THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH THUỐC KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN SỐ 535/TB-SYT

Yêu cầu các đơn vị tải file về để xem chi tiết nội dung cập nhật
thông tin:
vbdi_535_TB-SYT.pdf

 
Liên kết website